Nga Sơn, Thanh Hóa đấu giá 43 lô đất, khởi điểm từ 6,2 triệu đồng/m2

21 lô tại xã Nga Hải và 23 lô tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn sẽ được tổ chức đấu giá lần lượt vào ngày 29/10 và 3/11 tới đây.

21 lô đất tại xã Nga Hải

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Nga Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh, địa chỉ tại 141 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0969722662.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 21 lô đất, khu dân cư đường Từ Thức kéo dài đi quốc lộ 10, đoạn xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, thuộc MBQHCT số 1495/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 tỷ lệ 1/500.

Mỗi lô đất có diện tích từ 100 m2 đến 104 m2, giá khởi điểm từ 6,2 triệu đồng đến 9,6 triệu đồng/m2, tức mỗi lô có giá khởi điểm từ 620 triệu đồng đến 998,4 triệu đồng tùy vị trí và diện tích. Tiền đặt trước từ 124 triệu đồng đến 199,68 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Nga Sơn, Thanh Hóa đấu giá 43 lô đất, khởi điểm từ  - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Nga Hải.

Xem tài sản từ ngày 19/10 đến 20/10 tại khu dân cư đường Từ Thức kéo dài đi quốc lộ 10, đoạn xã Nga Hải, huyện Nga Sơn.

Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và thu hồ sơ đấu giá tại UBND xã Nga Hải và tại văn phòng công ty từ nay đến ngày 26/10.

Tiếp nhận phiếu trả giá trực tiếp tại UBND xã Nga Hải trong ngày 28/10. Khách hàng có thể nộp trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện gửi theo hình thức gửi đảm bảo đến công ty trước 16h30 ngày 28/10.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 3534188288388 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Ba Đình - Nam Thanh Hóa trong từ ngày 26/10 đến hết ngày 28/10.

Đấu giá theo hình thức gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 29/10 tại UBND xã Nga Hải, huyện Nga Sơn.

22 lô đất tại thị trấn Nga Sơn

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Nga Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Thăng Long, địa chỉ tại lô 8 LK5-1, Khu ĐTM Đông Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0932324968.

Vị trí khu đất đấu giá tại khu dân cư tây đường Tuấn Phương đi chi nhánh điện (xã Nga Mỹ cũ), thị trấn Nga Sơn, MBQH số 634/QĐ-UBND ngày 31/5/2021.

Các lô đất có diện tích từ 97,5 m2 đến 122,3 m2, mức giá khởi điểm từ 7,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng/m2, tức mỗi lô có giá khởi điểm từ 731,25 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng tùy vị trí và diện tích. Tiền đặt trước từ 146 triệu đồng đến 220 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Nga Sơn, Thanh Hóa đấu giá 43 lô đất, khởi điểm từ  - Ảnh 2.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại thị trấn Nga Sơn.

Bán và nhận hồ sơ đấu giá tại UBND thị trấn Nga Sơn từ ngày nay đến ngày 28/10 và tại văn phòng công ty từ nay đến ngày 29/10.

Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại UBND thị trấn Nga Sơn vào ngày 2/11, đến 11h; hoặc tại công ty trong ngày 2/11.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 3501201004227 của Công ty Đấu giá Hợp danh Thăng Long mở tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh TP Thanh Hóa vào các ngày 29/10, 1/11 và 2/11.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp bằng phiếu trả giá theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 3/11 tại UBND thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.