Thanh Hóa đấu giá 50 lô đất tại Nga Sơn, khởi điểm từ 500 triệu đồng/lô

27 lô tại xã Nga Tân và 23 lô tại xã Nga Hải với tổng diện tích 6.441,8 m2 sẽ được tổ chức đấu giá lần lượt vào ngày 29/10 và 1/11 tới đây.

27 lô đất tại xã Nga Tân

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Nga Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh, có địa chỉ tại 141 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0969 72 26 62.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 27 lô đất khu dân cư nông thôn xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, thuộc MBQHCT số 3122/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 tỷ lệ 1/500.

Các lô đất có diện tích từ 111,6 m2 đến 220 m2/lô, giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng đến 7,2 triệu đồng/m2, tức mỗi lô có giá khởi điểm từ 500 triệu đồng đến hơn 866 triệu đồng tùy vị trí và diện tích. Tiền đặt trước từ 100 triệu đồng đến 173,376 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa đấu giá 50 lô đất tại Nga Sơn, khởi điểm từ 500 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Nga Tân.

Xem tài sản trong hai ngày 19/10 và 20/10 tại khu dân cư nông thôn xã Nga Tân.

Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và thu hồ sơ đấu giá tại UBND xã Nga Tân và văn phòng Công ty từ nay đến ngày 26/10.

Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại UBND xã Nga Tân trong ngày 28/10. Khách hàng có thể nộp trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện gửi theo hình thức gửi đảm bảo đến công ty trước 16h30 ngày 28/10.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 3534.686.88.9999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Ba Đình - Thanh Hóa trong ba ngày 26, 27 và 28/10.

Đấu giá theo hình thức gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 29/10 tại UBND xã Nga Tân, huyện Nga Sơn.

23 lô đất tại xã Nga Hải

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Nga Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Châu, có địa chỉ tại 124 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02378868168.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 23 lô đất, khu dân cư đường Từ Thức kéo dài đi quốc lộ 10, đoạn xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, thuộc MBQHCT số 1495/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 tỷ lệ 1/500.

Mỗi lô đất có diện tích từ 100 m2, giá khởi điểm từ 6 triệu đồng đến 6,2 triệu đồng/m2, tức mỗi lô có giá khởi điểm từ 600 triệu đồng đến 620 triệu đồng tùy vị trí và diện tích. Tiền đặt trước từ 120 triệu đồng đến 124 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa đấu giá 50 lô đất tại Nga Sơn, khởi điểm từ 500 triệu đồng/lô - Ảnh 2.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Nga Hải.

Xem tài sản từ ngày 20/10 đến 22/10 tại khu dân cư đường Từ Thức kéo dài đi quốc lộ 10 đoạn xã Nga Hải, huyện Nga Sơn.

Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và thu hồ sơ đấu giá tại UBND xã Nga Hải vào các ngày 12/10, 21/10 và 28/10; tại văn phòng Công ty từ ngày 12/10 đến ngày 29/10.

Tiếp nhận phiếu trả giá trực tiếp tại UBND xã Nga Hải trong ngày 28/10. Khách hàng có thể nộp trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện gửi theo hình thức gửi đảm bảo đến công ty trước 17h ngày 29/10.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 3501268689999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Châu tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh TP Thanh Hóa trong từ ngày 27/10 đến hết ngày 29/10.

Đấu giá theo hình thức gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 1/11 tại UBND xã Nga Hải, huyện Nga Sơn.

chọn