Thanh Hóa: Huyện Hậu Lộc sắp đấu giá 38 lô đất, khởi điểm từ 1,1 triệu đồng/m2

32 lô đất ở tại xã Hải Lộc và 6 lô đất tại xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 21/10 và 28/10 tới đây.

32 lô đất tại xã Hải Lộc

Cơ quan có tài sản là UBND huyện Hậu Lộc. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh HLC, địa chỉ tại 72 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0943496468.

Các lô đất có diện tích từ 180 m2 đến 266 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/m2, từ 900 triệu đồng đến 1,476 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước 180 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa: Huyện Hậu Lộc sắp đấu giá 38 lô đất, khởi điểm từ 486 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Hải Lộc.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh HLC từ nay đến ngày 18/10; tại UBND xã Hải Lộc từ 8h đến 11h ngày 13/10 và 18/10.

Nộp phiếu trả giá tại UBND xã Hải Lộc từ 14h đến 17h ngày 20/10, hoặc nộp trưc tiếp/gửi bưu điện đến Công ty Đấu giá Hợp danh HLC từ 8h đến 17h ngày 20/10.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 18/10 đến 20/10. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 0122100889999999 của Công ty Đấu giá Hợp danh HLC mở tại Ngân hàng Phương Đông – chi nhánh Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 21/10 tại UBND xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc.

6 lô đất tại xã Xuân Lộc

Cơ quan có tài sản là UBND huyện Hậu Lộc. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Thịnh, địa chỉ tại 200 Đội Cung, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0973443888.

Các lô đất có diện tích từ 152 m2 đến 200 m2/lô với mức giá khởi điểm từ 1,1 đến 3,3 triệu đồng/m2, từ 189,2 triệu đồng đến 792 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 37,84 triệu đồng đến 158,4 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa: Huyện Hậu Lộc sắp đấu giá 38 lô đất, khởi điểm từ 486 triệu đồng/lô - Ảnh 2.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá tại xã Xuân Lộc.

Bán hồ sơ đấu giá tại UBND xã Xuân Lộc và trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Thịnh từ nay đến ngày 25/10.

Thu hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Thịnh từ nay đến ngày 22/10; tại UBND xã Xuân Lộc từ 13h30 đến 16h30 ngày 25/10.

Nhận phiếu trả giá từ 13h30 đến 16h30 ngày 27/10 tại UBND xã Xuân Lộc.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 25/10 đến ngày 27/10. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 0122100500999999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Thịnh mở tại Ngân hàng Phương Đông – chi nhánh Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 28/10 tại UBND xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc.

chọn
Becamex TDC lên kế hoạch lợi nhuận tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, hủy chia cổ tức 2022
Năm 2023, Becamex TDC đặt mục tiêu doanh thu giảm 52,5% so với cùng kỳ, song mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gần 300%. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến thu về 465 tỷ đồng từ bán sản phẩm từ 3 dự án tại Bình Dương trong năm nay.