Hà Trung, Thanh Hóa sắp đấu giá 59 lô đất, khởi điểm từ 100 triệu đồng/lô

59 lô đất ở gồm 47 lô tại xã Hà Ngọc và 12 lô tại xã Hà Giang, huyện Hà Trung với tổng diện tích 8.728,2 m2 sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 15/10 và 19/10 tới đây.

47 lô đất tại xã Hà Ngọc

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Hà Trung. Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ tại đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373859453.

Vị trí khu đất đấu giá gồm 47 lô đất tại khu dân cư Đồng Đỗ thôn Kim Phú Na, Đồng Bồng thôn 6 và khu dân cư Mạ Bậc Nương thôn 2, xã Hà Ngọc thuộc MBQH đã được UBND huyện Hà Trung duyệt tại quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020.

Các lô đất có diện tích từ 123 m2 đến 189,3 m2/lô, giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng đến 3,3 triệu đồng/m2, tức mỗi lô có giá khởi điểm từ 309 triệu đồng đến hơn 624 triệu đồng. Tiền đặt trước từ 60 đến 120 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 200 hoặc 500 nghìn đồng/bộ.

Hà Trung, Thanh Hóa sắp đấu giá 59 lô đất, khởi điểm từ 100 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình.

Bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại UBND xã Hà Ngọc hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa từ nay đến ngày 12/10.

Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại UBND xã Hà Ngọc vào ngày 12/10, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa từ ngày 12/10 đến 16h ngày 14/10.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 224704070006789 củaTrung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa mở tại Ngân hàng HDBank chi nhánh Thanh Hóa từ ngày 12/10 đến 14/10.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp bằng phiếu trả giá theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 15/10 tại UBND xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung.

12 lô đất tại xã Hà Giang

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Hà Trung. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Đức, có địa chỉ tại số 424, đường Lạc Long Quân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373 961 858.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 12 lô đất thuộc mặt quy hoạch khu xen cư Rú Ngoài thôn 1 và khu đất ở ao nông dân thôn 2, xã Hà Giang, huyện Hà Trung.

Mỗi lô đất có diện tích từ 187,5 m2 đến 248,1 m2, mức giá khởi điểm từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/m2, tức mỗi lô có giá khởi điểm từ 100 triệu đồng đến 248,1 triệu đồng. Tiền đặt trước từ 20 đến 49,62 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ từ 100 đến 200 nghìn đồng/bộ.

Hà Trung, Thanh Hóa sắp đấu giá 59 lô đất, khởi điểm từ 100 triệu đồng/lô - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình.

Bán và nhận hồ sơ đấu giá tại UBND xã Hà Giang và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Đức từ nay đến 16h30 ngày 15/10.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 3534201026637 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Đức mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Ba Đình – Nam Thanh Hóa từ ngày 14/10 đến ngày 18/10.

Thu phiếu trả giá vào ngày 18/10 tại UBND xã Hà Giang.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 19/10 tại UBND xã Hà Giang, huyện Hà Trung.

chọn
VNDirect: Trái phiếu doanh nghiệp sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm 2023
Theo VNDirect thị trường TPDN sẽ tương đối im lìm trong nửa đầu năm 2023, phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm nhờ lợi nhuận của doanh nghiệp khởi sắc hơn, lãi suất ổn định và cơ chế thị trường tốt hơn.