Thanh Hóa sắp đấu giá 20 lô đất tại huyện Nga Sơn, từ 500 triệu đồng/lô

20 lô đất ở tại huyện Nga Sơn sẽ được đấu giá vào ngày 22/3 tới đây.

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Nga Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh, có địa chỉ tại 141 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0969722662.

Các lô đất này có tổng diện tích 3.074,6 m2 (từ 120,4 m2 đến 220 m2) với mức giá khởi điểm từ 500 triệu đồng đến gần 867 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 100 triệu đồng đến 173,3 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa sắp đấu giá 20 lô đất tại huyện Nga Sơn,  từ 500 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

20 lô đất sắp đấu giá tại xã Nga Tân.

Xem tài sản từ ngày 15/3 đến ngày 16/3 tại MBQHCT số 3122/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 tỷ lệ 1/500, tại khu dân cư nông thôn xã Nga Tân, huyện Nga Sơn.

Tham khảo, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh và tại UBND xã Nga Tân từ nay đến ngày 18/3.

Tiếp nhận phiếu trả giá trực tiếp tại UBND xã Nga Tân hoặc gián tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh vào ngày 21/3.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 17/3 đến 21/3. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3534188288388 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Anh mở tại Ngân hàng Agribank – chi nhánh Ba Đình - Nam Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 22/3 tại hội trường UBND xã Nga Tân, huyện Nga Sơn.

chọn