Nga Sơn, Thanh Hóa sắp đấu giá 11 lô đất, khởi điểm từ 636 triệu đồng/lô

5 lô đất ở tại thị trấn Nga Sơn và 6 lô đất ở tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn sẽ được đấu giá vào ngày 15/4 tới đây.

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Nga Sơn. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Châu, có địa chỉ tại số 124 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02378.868.168.

5 lô đất ở tại thị trấn Nga Sơn

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 5 lô đất ở tại khu dân cư đông đường QL10 xã Nga Mỹ, nay là thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, thuộc MBQHCT số 599/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 tỷ lệ 1/500.

Mỗi lô đất có diện tích từ 145 m2 đến 157,5 m2, giá khởi điểm từ 7 triệu đồng đến 8,4 triệu đồng/m2, từ 1 tỷ đồng đến hơn 1,3 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 203 triệu đồng đến 264 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

 5 lô đất tại thị trấn Nga Sơn. 

Xem tài sản từ ngày 4/4 đến hết ngày 6/4 tại khu dân cư đông đường QL10 xã Nga Mỹ, nay là thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, thuộc MBQHCT số 599/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 tỷ lệ 1/500.

Tham khảo hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tại UBND thị trấn Nga Sơn và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Châu từ ngày 28/3 đến hết ngày 12/4.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số  350126868 9999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Châu mở tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh TP Thanh Hóa từ ngày 12/4 đến hết ngày 14/4.

Tiếp nhận phiếu trả giá trực tiếp tại UBND thị trấn Nga Sơn vào sáng ngày 13/4 hoặc gián tiếp qua đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Châu vào ngày 14/4.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ được diễn ra vào lúc 8h ngày 15/4 tại Hội trường UBND thị trấn Nga Sơn.

6 lô đất ở tại xã Nga Liên

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 6 lô đất ở tại khu dân cư đông đường Kỳ Tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, thuộc MBQHCT số 428/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 tỷ lệ 1/500.

Mỗi lô đất có diện tích từ 137,3 m2 đến 320,3 m2, giá khởi điểm từ 4 triệu đồng đến 5,8 triệu đồng/m2, từ 636 triệu đồng đến hơn 1,8 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 127 triệu đồng đến 371 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

 Các lô đất sắp đấu giá tại xã Nga Liên

Xem tài sản từ ngày 4/4 đến hết ngày 6/4 tại khu dân cư đông đường Kỳ Tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, thuộc MBQHCT số 428/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 tỷ lệ 1/500.

Tham khảo hồ sơ, bán và tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Nga Liên và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Châu  từ ngày 28/3 đến hết ngày 12/4.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 19036522242018 của Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Châu mở tại Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Thanh Hóa từ ngày 12/4 đến hết ngày 14/4.

Tiếp nhận phiếu trả giá trực tiếp tại UBND xã Nga Liên vào chiều ngày 13/4 hoặc gián tiếp qua đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Châu vào ngày 14/4.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ được diễn ra vào lúc 14h30 ngày 15/4 tại Hội trường UBND xã Nga Liên. 

chọn
Các dự án nghìn tỷ ở Hưng Yên liên tục tìm chủ, 'ông lớn' trong và ngoài nước lên kế hoạch gom đất
Chưa đầy 2 tháng trở lại đây, Hưng Yên lần lượt mời đầu tư loạt dự án nhà ở với tổng vốn gần 11.000 tỷ đồng, nhận được sự quan tâm của những doanh nghiệp lớn như Hoà Phát hay T&T.