Đầu tư 19 dự án gần 500 triệu USD vào các khu công nghiệp Bắc Giang

Tổng vốn đầu tư chảy vào các khu công nghiệp tại tỉnh nửa năm qua khoảng 475,9 triệu USD, nhờ 19 dự án mới.

6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bắc Giang đã cấp mới chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án đầu tư vào khu công nghiệp (tăng ba dự án so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó có 11 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 8 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 244,2 triệu USD và 4.356 tỷ đồng. Như vậy tổng vốn đầu tư chảy vào các khu công nghiệp tại tỉnh nửa năm qua khoảng 475,9 triệu USD.

Cùng đó, tỉnh cấp điều chỉnh cho 67 lượt dự án, trong đó có 20 lượt điều chỉnh tăng vốn với số vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm là 248,9 triệu USD và 19,6 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh quy đổi đạt khoảng 684 triệu USD.

Lũy kế đến hết tháng 6/2022, trong các khu công nghiệp của tỉnh có 431 dự án đang còn hiệu lực (trong đó có 318 dự án FDI và 113 dự án DDI), với số vốn đầu tư đăng ký đạt 15.894 tỷ đồng và 6.914 triệu USD. Tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án ước đạt khoảng 6.995 tỷ đồng và 4.726 triệu USD.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, thêm 12 doanh nghiệp mới được thành lập trong các khu công nghiệp.

Đến nay, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 392 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 9 doanh nghiệp hoạt động so với năm 2021.

Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 126.495 tỷ đồng, tăng 40.695 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

chọn
Cần Thơ dự kiến nâng cấp quốc lộ 91 hơn 7.200 tỷ vào đầu 2025
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (Km00 - Km07) đi qua hai quận của TP Cần Thơ là Ninh Kiều và Bình Thủy, với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, khởi công vào quý I/2025.