Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Ngữ văn THPT Việt Đức năm 2019 (đề chẵn)

Trường THPT Việt Đức, Hà Nội đã tổ chức cho học sinh thi học kì 2, kết thúc năm học 2018-2019. Dưới đây là đề chẵn trong bộ đề thi học kì 2 lớp 11 môn Ngữ văn THPT Việt Đức, học sinh và giáo viên có thể tham khảo làm tư liệu ôn thi và học tập.

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Ngữ văn Trường THPT Việt Đức (đề chẵn) gồm 2 phần: Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm)

Mỗi thí sinh có 90 phút để hoàn thành đề thi học kì.

Dưới đây là đề chẵn trong đề thi học kì 2 lớp 11 môn Ngữ văn Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), các em học sinh có thể tham khảo làm tài liệu ôn thi cuối kì.

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Ngữ văn THPT Việt Đức năm 2019 (đề chẵn) - Ảnh 1.

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Ngữ văn THPT Việt Đức năm 2019 (đề chẵn)

chọn