Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển (có đáp án chi tiết)

Sau đây là đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sinh học Sở trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển có đáp án chi tiết, các thí sinh và giáo viên có thể dùng làm tư liệu tham khảo.

Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển

Đề thi thử THPT quốc gia nhằm giúp giáo viên và học sinh có thể tham khảo, làm quen với dạng đề thi trước khi chính thức bước vào kì thi THPT quốc gia.

Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sinh học của trường chuyên THPT Phan Ngọc Hiển, mã đề 205. Đề thi có 40 câu hỏi ở dạng trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh sẽ có 50 phút để hoàn thành bài thi của mình.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển (có đáp án chi tiết) - Ảnh 1.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển (có đáp án chi tiết) - Ảnh 2.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển (có đáp án chi tiết) - Ảnh 3.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển (có đáp án chi tiết) - Ảnh 4.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Phan Ngọc Hiển (có đáp án chi tiết) - Ảnh 5.

 

chọn