Đề xuất bổ sung cơ chế đặc thù cho Nghệ An

Nghệ An được đề xuất phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội miền Tây.

Sáng nay 31/5, Quốc hội tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, việc xây dựng bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh này nhanh, bền vững. 

Nội dung dự thảo quy định 4 nhóm lĩnh vực với 14 chính sách. Trong đó, có một số chính sách đề xuất mới phù hợp thực tiễn phát triển của địa phương như cho phép tỉnh được giữ lại và sử dụng nguồn kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thu từ các dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh không có điều kiện tự trồng rừng thay thế phải nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để thực hiện biện pháp lâm sinh khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung hoặc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên (khoản 2 điều 5 Dự thảo Nghị quyết).

Bên cạnh đó, tỉnh được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An.

Một góc tỉnh Nghệ An. (Ảnh tư liệu minh họa: Hoàng Huy).  

Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản nhất trí với nhóm chính sách tương tự đã được áp dụng tại các địa phương khác hoặc tương tự nhưng có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn tại Nghệ An.

Về chính sách tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, đa số ý kiến Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản nhất trí với chính sách vì việc tách riêng công tác bồi thường tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể có thể đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chính sách này đã được áp dụng cho tỉnh Khánh Hòa, TP HCM và ở một số dự án. Trên thực tế, đã phát huy hiệu quả tích cực. 

Về chính sách hỗ trợ ngân sách giữa các cấp, các địa phương, đa số ý kiến Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với dự thảo Nghị quyết và cho rằng việc áp dụng chính sách sẽ góp phần tăng cường nguồn lực cho tỉnh Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với huyện Nam Đàn và địa bàn miền Tây của tỉnh.

Chính sách này tương tự với chính sách đã được Quốc hội cho phép thí điểm áp dụng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ bảo tồn di sản Huế).

Về chính sách cho phép tỉnh được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An, đa số ý kiến Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí và cho rằng, việc cho phép phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương sẽ bảo đảm tính ổn định, công khai, minh bạch, rõ ràng của chính sách. Đồng thời, tạo sự chủ động cho địa phương trong việc cân đối, lập kế hoạch bố trí nguồn lực các dự án…

Tag:
chọn
Coca Cola, Pepsi và Aeon đồng loạt khởi công dự án ở Long An trong 6 tháng đầu năm
Trong 6 tháng đầu năm, nhiều dự án công nghiệp, thương mại lớn đã khởi công ở tỉnh Long An, trong đó có nhà máy của Coca-Cola, PepsiCo và TTTM của Aeon.