Đề xuất doanh nghiệp ngoại tham gia sâu hơn vào bán lẻ xăng dầu

Đây là điểm mới trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu mà Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ.

Bộ Công Thương vừa trình dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu. 

Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định ngoài các thương nhân kinh doanh xăng dầu được Thủ tướng phê duyệt, thương nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất xăng dầu được quyền chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không quá 35% vốn.

Đề xuất doanh nghiệp ngoại tham gia sâu hơn vào bán lẻ xăng dầu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Bộ Công Thương cho rằng việc mở cửa cho nhà đầu tư ngoại tham gia sâu hơn vào thị trường bán lẻ xăng dầu lúc này là phù hợp và tính toán rất kỹ.

Theo Bộ Công Thương, sự tham gia của nhà đầu tư ngoại vào một số doanh nghiệp Nhà nước lớn được Thủ tướng cho phép đã góp phần cải thiện đáng kể quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh, đặc biệt là giúp giá trị doanh nghiệp tăng thông qua giá trị cổ phiếu.

Hiện nay, Idemitsu Q8 là nhà đầu tư ngoại duy nhất được cấp phép gia nhập thị trường bán lẻ xăng dầu. Ngoài ra, tại một số doanh nghiệp như Petrolimex, PVOil, tỷ lệ vốn ngoại đang chiếm lần lượt là 20% và 35%.


chọn