Đề xuất nghiên cứu dự án Cảng hàng không Quảng Trị

CTCP Tập đoàn T&T đề xuất qui hoạch phân khu đô thị sân bay Quảng Trị gần 1.800 ha, bao gồm sân bay, đô thị và sân golf tại xã Gio Quang và Gio Mai, huyện Gio Linh.

Thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến mới đây đã chủ trì buổi làm việc với CTCP Tập đoàn T&T cùng các sở, ngành liên quan về phạm vi nghiên cứu lập qui hoạch chung xây dựng Dải ven biển tỉnh Quảng Trị và đề xuất nghiên cứu dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Theo đó, qui hoạch chung xây dựng Dải ven biển Quảng Trị là qui hoạch vùng liên huyện có qui mô lớn, trải dọc ven biển khoảng 45 km.

Dự án đề xuất ba phương án về ranh giới. Cụ thể, phương án một, có diện tích trên 10.000 ha, ranh giới nghiên cứu từ xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh đến xã Triệu An, huyện Triệu Phong; Phương án hai, như phương án một nhưng ranh giới thêm xã Vĩnh Tú, diện tích hơn 18.500 ha; Phương án ba, diện tích khoảng 32.600 ha, phía Bắc giáp huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình; phía Nam giáp sông Thạch Hãn và xã Triệu An, huyện Triệu Phong.

Đối với qui hoạch phân khu đô thị sân bay Quảng Trị diện tích gần 1.800 ha, bao gồm sân bay, đô thị và sân Golf. Địa điểm tại xã Gio Quang và Gio Mai, huyện Gio Linh.

CTCP Tập đoàn T&T đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất chủ trương giao Tập đoàn nghiên cứu, thực hiện triển khai các dự án và chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng phối hợp để đồ án qui hoạch có thể hoàn thành thuận lợi.

Liên quan đến hai dự án trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải làm đầu mối để hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình nghiên cứu lập qui hoạch các dự án.

Đối với qui hoạch chung xây dựng Dải ven biển cần đổi tên thành Khu vực ven biển. Phạm vi nghiên cứu Khu vực ven biển thống nhất theo phương án ba, tuy nhiên xây dựng vùng lõi của phạm vi nghiên cứu theo phương án hai.

Liên quan đến qui hoạch phân khu đô thị sân bay Quảng Trị, lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là qui hoạch phân khu có tính chất đặc thù, phức tạp trong việc điều chỉnh qui hoạch, vì vậy Tập đoàn này cần phối hợp với các sở, ban ngành để dự án triển khai thuận lợi. Trước mắt, chủ đầu tư cần bố trí nguồn vốn để giải phóng mặt bằng trong vùng dự án.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Qui hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến 2030, trong đó có sân bay Quảng Trị.

Vị trí xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị đặt tại xã Gio Quang và xã Gio Mai, thuộc huyện Gio Linh, cách TP Đông Hà 7 km. Theo đó, Cảng hàng không Quảng Trị được qui hoạch xây dựng bảo đảm phù hợp qui hoạch của quốc gia và định hướng phát triển của địa phương. Qui mô đầu tư xây dựng thuộc sân bay dân dụng cấp 4C và quân sự cấp II, diện tích sử dụng đất 595 ha, nhu cầu tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỉ đồng.

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.