ĐHĐCĐ Hapro: Kế hoạch lãi trước thuế giảm 60% so với năm trước

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020, ban lãnh đạo của Hapro cho biết dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Ban điều hành chưa định lượng được hết những yếu tố ảnh hưởng vì đại dịch này.

Chỉ tiêu lãi trước thuế 55,6 tỉ đồng, giảm gần 60% so với năm 2019

Sáng nay (23/6), Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro, Mã: HTM) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

ĐHĐCĐ Hapro: Kế hoạch lợi nhuận giảm, bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Thị Nga - Ảnh 1.

Ảnh: Lợi Hoàng

Tại đại hội, ban lãnh đạo Hapro trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu tăng trưởng trong khi lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh.

Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu năm nay là 2.030 tỉ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 dự kiến là 67,87 triệu USD, tăng 17% so với thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, chỉ tiêu lãi trước thuế năm nay là 55,65 tỉ đồng, giảm gần 60% so với năm 2019.

Chia sẻ tại đại hội, theo ban lãnh đạo của Hapro, kế hoạch trên được xây dựng trong điều kiện bình thường, trước khi có dịch Covid-19 xảy ra. Đến nay, do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ban điều hành chưa định lượng được hết những yếu tố ảnh hưởng. Vì vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh có thể được điều chỉnh lại đề phù hợp với tình hình thực tế.

Về phương án phân phối lợi nhuận, năm 2019 công ty dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 2%, tương ứng tổng số tiền trả cổ tức là 44 tỉ đồng.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế bà Nguyễn Thị Nga 

Đại hội năm nay trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Nga. Cùng với đó, đại hội cũng bầu bổ sung một thành viên HĐQT để thay thế. 


chọn