Dịch tả lợn châu Phi đã vào Việt Nam như thế nào?

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Trung Quốc từ tháng 8/2018 và lây lan nhanh qua nhiều địa phương. Đến tháng 2/2019, Việt Nam đã công bố có dịch. Đáng chú ý, các tỉnh có dịch lại không gần với ổ dịch của Trung Quốc. Vậy dịch tả lợn châu Phi đã vào Việt Nam như thế nào?
Dịch tả lợn châu Phi đã vào Việt Nam như thế nào? - Ảnh 1.

Giá cả chênh lệch, heo từ vùng dịch đang được đưa vào NamGiá cả chênh lệch, heo từ vùng dịch đang được đưa vào Nam Thủ tướng: ‘Chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch tả lợn châu Phi lây lan’Thủ tướng: ‘Chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch tả lợn châu Phi lây lan’ Thủ tướng: "Chống dịch tả lợn như chống giặc"Thủ tướng: 'Chống dịch tả lợn như chống giặc'