Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt ngày 13/12/2018.

Theo đó, Khu kinh tế mở Chu Lai (sau đây gọi tắt là khu kinh tế) có diện tích tự nhiên 27.040 ha với ranh giới địa lý, phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thuộc huyện Núi Thành, giáp sông Bàn Thạch khu vực thuộc TP Tam Kỳ, giáp đất hiện trạng các xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều khu vực thuộc huyện Thăng Bình; phía nam giáp huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; phía bắc giáp đường nối quốc lộ 1A với đường ven biển 129.

Khu kinh tế mở Chu Lai có có diện tích hơn 27.000 ha. (Ảnh: Báo Quảng Nam).

Khu kinh tế mở Chu Lai là một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đồng thời là một trong các đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên; cửa ngõ kết nối ra biển Đông của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.

Quy mô dân số khu kinh tế đến năm 2025 là 250.000 người (trong đó đô thị 120.000 người), đến năm 2035 là 550.000 người (đô thị 450.000 người).Về quy mô đất đai, dự báo đến năm 2025, đất xây dựng công nghiệp khoảng 3.000 ha, quỹ đất xây dựng các khu chức năng đô thị, du lịch, dịch vụ khoảng 5.000 ha. Đến năm 2035, dự báo các con số trên lần lượt là 5.010 ha và 7.000 ha.

Về định hướng phát triển không gian, quy hoạch đưa ra các khu vực phát triển mới gồm ba khu công nghiệp phát triển mới; Khu cảng và logistic Tam Hòa; Khu đô thị Đông Nam Thăng Bình; Các khu du lịch, dịch vụ tập trung tại một số xã; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Rừng phòng hộ ven biển; Các khu dân cư nông thôn được cải tạo, nâng cấp, gắn với phát triển du lịch, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ chính trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.