Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 được phê duyệt ngày 15/2/2023.

Theo đó, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (sau đây gọi tắt là khu kinh tế) có tổng diện tích khoảng 20.776 ha, gồm ba khu vực.

Khu vực một có quy mô diện tích lập quy hoạch 18.826 ha, gồm diện tích tự nhiên của 10 xã thuộc huyện Nghi Lộc (xã Nghi Hợp (nay thuộc xã Khánh Hợp), xã Nghi Xá, xã Nghi Long, xã Nghi Đồng, xã Nghi Thuận, xã Nghi Hưng, xã Nghi Quang, xã Nghi Thiết, xã Nghi Tiến, xã Nghi Yên); 6 xã thuộc huyện Diễn Châu (xã Diễn Trung, xã Diễn Thịnh, xã Diễn An, xã Diễn Thọ, xã Diễn Lộc, xã Diễn Phú) và hai phường thuộc thị xã Cửa Lò (phường Nghi Thủy, phường Nghi Tân).

Khu vực hai có quy mô diện tích lập quy hoạch 1.200 ha, gồm toàn bộ diện tích Khu công nghiệp Hoàng Mai và Khu công nghiệp Đông Hồi thuộc các xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Vinh và phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. 

Khu vực ba có quy mô diện tích lập quy hoạch 750 ha, gồm toàn bộ diện tích Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An thuộc xã Hưng Đạo, xã Hưng Tây, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Chính, TP Vinh. 

 Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An).

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được quy hoạch trở thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Cửa Lò; là trung tâm kinh tế giao thương quốc tế của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ quan trọng của vùng Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào Miền Trung và Việt Nam;...

Vê quy mô dân số, đất đai, Quy hoạch dự báo đến năm 2030, dân số khu kinh tế đạt khoảng 200.000 - 250.000 người; đến năm 2040, khoảng 300.000 - 325.000 người, nhu cầu sử dụng đất xây dựng các khu chức năng đến năm 2030 khoảng 11.341 ha; đến năm 2040 là khoảng 14.275 ha.

Quy hoạch cũng đưa ra định hướng phát triển không gian các khu vực. Cụ thể, Khu vực một được tổ chức thành ba khu vực phát triển gồm: Khu vực đô thị hiện hữu (thuộc thị xã Cửa Lò); khu vực phía nam (thuộc huyện Nghi Lộc); khu vực phía bắc (thuộc huyện Diễn Châu). Khu vực hai theo ranh giới ba khu vực phát triển gồm: Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Khu công nghiệp Hoàng Mai II, Khu công nghiệp Đông Hồi. Khu vực ba (Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An) là tổ hợp khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ chính trong đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.

Bản vẽ định hướng phát triển không gian.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất.

Bản vẽ Quy hoạch giao thông.

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.