Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 28/10/2019.

Theo đó, Khu kinh tế Thái Bình (sau đây gọi tắt là khu kinh tế) bao gồm 30 xã, một thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển. Cụ thể, huyện Thái Thụy gồm 14 xã và một thị trấn, đó là thị trấn Diêm Điền, xã Thụy Hải, Thụy Lương, Thụy Hà, Thụy Tân, Thụy Trường, Thụy Xuân, Thụy Liên, Thái Nguyên, Thái Thượng, Thái Hòa, Thái Đô, Thái Thọ, Thái Xuyên, Mỹ Lộc.

Huyện Tiền Hải gồm 16 xã, đó là Đông Trà, Đông Hải, Đông Long, Đông Xuyên, Đông Hoàng, Đông Minh, Đông Cơ, Đông Lâm, Tây Giang, Tây Sơn, Nam Cường, Nam Thắng, Nam Thịnh, Nam Thanh, Nam Hưng, Nam Phú.   

Khu kinh tế có diện tích tự nhiên 30.583 ha, với ranh giới phía bắc giáp với TP Hải Phòng qua sông Hoá; phía nam và tây nam giáp tỉnh Nam định qua sông Hồng; phía đông giáp biển Đông với hơn 50 km bờ biển; phía tây giáp các xã còn lại của huyện Thái Thụy và Tiền Hải.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Moitruongvadothi).

Về tính chất, Khu kinh tế Thái Bình là khu kinh tế tổng hợp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Bình và vùng duyên hải Bắc Bộ; Là một trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, gồm kinh tế hàng hải, trung tâm công nghiệp, năng lượng, thương mại – dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản.

Quy mô dân số đến năm 2025 đạt 227.000 người, trong đó đô thị là 94.000 người, tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 41%. Đến năm 2040, các con số trên lần lượt đạt 300.000 người, 210.000 người và 70%.

Quy mô đất đai đến năm 2025, đất xây dựng các khu chức năng khu kinh tế khoảng 18.500 ha, trong đó, đất khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp khoảng 8.020 ha; đất khu dân dụng đô thị khoảng 1.410 ha; đất khu du lịch, dịch vụ tập trung khoảng 2.345 ha. Đến năm 2040, các con số trên lần lượt là 21.000 ha, 8.020 ha, 3.000 ha và 3.110 ha.

Tổ chức các khu chức năng trong khu kinh tế bao gồm trung tâm điện lực Thái Bình, gồm trung tâm nhiệt điện Thái Bình diện tích 253 ha và khu điện gió, quy hoạch khoảng 600 ha; Các khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình có tổng diện tích 8.020 ha; Khu cảng biển Thái Bình với các khu bến khoảng 500 ha; Các đô thị; Các khu du lịch và dịch vụ tập trung có diện tích 3.110 ha; Các khu dân cư nông thôn và nông nghiệp.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ chính trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Bản vẽ hiện trạng

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất

Bản vẽ Quy hoạch giao thông

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu Bắc Cầu nối Đông Anh - Long Biên, Hà Nội
Cầu Bắc Cầu vượt sông Đuống dự kiến được xây dựng nối huyện Đông Anh và quận Long Biên, Hà Nội.