Điều chỉnh vốn Dự án xây dựng đường nối Vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cụ thể, tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (gọi tắt là dự án) là 5.326,5 tỉ đồng (tăng 340,5 tỉ đồng), chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn I (2017 - 2021) có tổng đầu tư là 2.839 tỉ đồng (tăng 243 tỉ đồng), giai đoạn II (2021 - 2025) là 2.487,5 tỉ đồng (tăng 97,5 tỉ đồng) được triển khai khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo qui định của pháp luật.

Về cơ cấu nguồn vốn, giai đoạn I, vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) là 1.200 tỉ đồng (đã bao gồm 10% dự phòng theo qui định của pháp luật); vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác là 1.639 tỉ đồng (tăng 243 tỉ đồng).

Giai đoạn II, cân đối trong kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Từ năm 2017 đến năm 2021, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn chỉnh nền đường và cầu cống trên tuyến theo quy mô dự án đối với những đoạn chưa có tuyến; triển khai thông tuyến theo quy mô mặt đường giai đoạn I của dự án.

Từ năm 2021 đến năm 2025, triển khai giai đoạn II của dự án; hoàn thành toàn tuyến theo quy mô dự án.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư dự án theo đúng qui định pháp luật.

chọn
Apec Investment dự kiến khởi công hai dự án tại Bắc Giang, Lạng Sơn vào quý IV, huy động hơn nghìn tỷ rót vào BĐS
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Apec Investment đã cập nhật tình hình một số dự án BĐS như Apec Royal Park Huế, Aqua Park Bắc Giang và Golden Palace Lạng Sơn, đồng thời cho biết kế hoạch rót vốn cho các dự án khác tại Bắc Giang, Hòa Bình…