Đường sẽ mở ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam theo bản đồ quy hoạch.

Bình Lục là huyện nằm ở cửa ngõ phía đông nam của tỉnh Hà Nam, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, có diện tích tự nhiên của huyện Bình Lục là 154,9 km².

Huyện Bình Lục có vị trí địa lý cụ thể như sau: Phía đông giáp huyện Lý Nhân (với ranh giới là nhánh nhỏ của sông Châu Giang) và huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; Phía tây giáp huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý; Phía nam giáp hai huyện Vụ Bản và Ý Yên thuộc tỉnh Nam Định; Phía bắc giáp thị xã Duy Tiên (với ranh giới là sông Châu Giang) và huyện Lý Nhân.

Huyện Bình Lục có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao thị trấn Bình Mỹ (huyện lỵ) và 16 xã: An Đổ, An Lão, An Ninh, An Nội, Bình Nghĩa, Bồ Đề, Bối Cầu, Đồn Xá, Đồng Du, Hưng Công, La Sơn, Ngọc Lũ, Tiêu Động, Tràng An, Trung Lương, Vũ Bản.

Theo quy hoạch giao thông Huyện Bình Lục, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở Huyện Bình Lục. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch Huyện Bình Lục đến năm 2030.

Một ví dụ về đường sẽ mở ở Huyện Bình Lục là đường nối ĐT 975 với đường Sông Sắt. Đường này có chiều dài khoảng 2,7 km.

Những cây cầu, con đường sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Bình Lục đến năm 2030:

Đường sẽ mở ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Ảnh 1.

Huyện Bình Lục trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Ảnh 2.

Trong hai đường kẻ đỏ là đường sẽ mở ở huyện Bình Lục, thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam.

Đường sẽ mở ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Ảnh 3.

Đường nối ĐT 975 với đường Sông Sắt trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở huyện Bình Lục TẠI ĐÂY.

- Xem thêm bản đồ quy hoạch giao thông huyện Bình Lục TẠI ĐÂY.