Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã An Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã An Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Xã An Bình nằm ở phía đông nam huyện Châu Thành, với ranh giới phía bắc giáp xã Thái Bình; phía nam giáp xã Ninh Điền và sông Vàm Cỏ Đông; phía đông giáp xã Thanh Điền; phía tây giáp xã Trí Bình và thị trấn Châu Thành. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).           

4. Đường cắt ngang khu vực phía bắc xã

Đường cắt ngang khu vực phía bắc xã có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 255, đường Liên Xã và chạy về phía Trại giam B4.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã An Bình theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).             

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã An Bình. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).              

 

Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. Bản đồ này được UBND thuyện Châu Thành công bố vào cuối năm 2021 để lấy ý kiến của nhân dân).