Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Xã Bến Củi nằm ở phía đông nam huyện Dương Minh Châu, có vị trí địa lý: Phía đông giáp tỉnh Bình Dương và thị xã Trảng Bàng, phía tây giáp xã Lộc Ninh và xã Truông Mít, phía nam giáp huyện Gò Dầu, phía bắc giáp tỉnh Bình Dương và xã Phước Minh. Xã Bến Củi có diện tích 34,17 km², dân số năm 2019 là 5.150 người, mật độ dân số đạt 151 người/km². Xã Bến Củi được chia thành 4 ấp: 1, 2, 3, 4.

1. Đường tỉnh 784D

Tuyến đường chạy ngang qua địa bàn phía nam của xã Bến Củi, có một đầu gần họ đạo Bến Củi.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bến Củi theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bến Củi. (Nguồn ảnh: Google).  

2. Đường chạy theo sông Sài Gòn

Đoạn đường chạy xuôi theo sông Sài Gòn, có một đầu nằm gần Bến thuỷ nội địa Ngô Thanh Hưng.

     Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bến Củi theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bến Củi. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)