Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Cầu Khởi nằm ở phía nam huyện Dương Minh Châu, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Lộc Ninh và xã Truông Mít, phía tây giáp xã Chà Là, phía nam giáp huyện Gò Dầu và xã Truông Mít, phía bắc giáp các xã Phước Minh, Phước Ninh, Chà Là. Xã Cầu Khởi có diện tích 33,01 km², dân số năm 2019 là 9.278 người, mật độ dân số đạt 281 người/km². Xã Cầu Khởi được chia thành 4 ấp: Khởi An, Khởi Hà, Khởi Nghĩa, Khởi Trung.

3. Đường nối đường Lộ Kiểm với đường tỉnh 784D

Đoạn đường có một đầu ở gần cầu bê tông.

     Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cầu Khởi theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cầu Khởi. (Nguồn ảnh: Google).  

4. Đường bắc qua suối Cầu Khởi

Đoạn đường bắc qua suối Cầu Khởi.

      Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cầu Khởi theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cầu Khởi. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)