Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Lộc Ninh nằm ở phía đông nam huyện Dương Minh Châu, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Bến Củi, phía tây giáp xã Cầu Khởi, phía bắc giáp xã Phước Minh, phía nam giáp xã Truông Mít. Xã Lộc Ninh có diện tích 23,66 km², dân số năm 2019 là 7.925 người, mật độ dân số đạt 335 người/km². Xã Lộc Ninh được chia thành 4 ấp: Lộc Hiệp, Lộc Tân, Lộc Trung, Lộc Thuận.

1. Đường cắt kênh N 2A

Đoạn đường đi qua ấp Lộc Thuận, có một đầu ở kênh N 2A.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lộc Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lộc Ninh. (Nguồn ảnh: Google).  

2. Đường bắc qua kênh đông

Đoạn đường bắc qua kênh đông qua cầu K8, có một đầu gần trường Tiểu học Lộc Hiệp.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lộc Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lộc Ninh. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)