Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Truông Mít nằm ở phía nam huyện Dương Minh Châu, có vị trí địa lý: Phía đông và nam giáp huyện Gò Dầu, phía tây giáp xã Cầu Khởi, phía bắc giáp các xã Bến Củi, Lộc Ninh, Cầu Khởi. Xã Truông Mít có diện tích 38,60 km², dân số năm 2019 là 16.723 người, mật độ dân số đạt 433 người/km². Xã Truông Mít được chia thành 5 ấp: Thuận An, Thuận Bình, Thuận Hòa, Thuận Phước, Thuận Tân.

1. Đường ĐH 12

Tuyến đường đã có một vài đoạn đã mở, tuyến đường có một đầu ở trường Trung học Thuận Tân, đầu còn lại ở gần Họ đạo Bến Củi.

     Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Truông Mít theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Truông Mít. (Nguồn ảnh: Google).  

      Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Truông Mít theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

       Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Truông Mít. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)