Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Xã Chà Là nằm ở phía nam huyện Dương Minh Châu, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Cầu Khởi, phía tây giáp xã Bàu Năng, phía nam giáp thị xã Hòa Thành và huyện Gò Dầu, phía bắc giáp xã Phan và xã Phước Ninh. Xã Chà Là có diện tích 32,35 km², dân số năm 2019 là 11.109 người, mật độ dân số đạt 343 người/km². Xã Chà Là được chia thành 4 ấp: Bình , Láng, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2. 

3. Đường qua kênh T01

Đoạn đường có một đầu ở đường Phước Ninh - Láng (đoạn gần trường Tiểu học Bình Linh), cắt qua kênh T01.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Chà Là theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Chà Là. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)