Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Phan nằm về phía nam của huyện Dương Minh Châu, cách trung tâm huyện Dương Minh Châu 10 km về hướng nam, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Phước Ninh Phía tây giáp xã Bàu Năng, phía tây và tây bắc giáp thành phố Tây Ninh, phía nam giáp xã Chà Là Phía bắc giáp xã Suối Đá. Xã Phan có diện tích 24,80 km², dân số năm 2019 là 7.252 người, mật độ dân số đạt 292 người/km². Xã Phan được chia thành 5 ấp: Phước Tân I, Phước Tân II, Phước Tân III, Phước Long I, Phước Long II.

1. Đường cắt đường tỉnh 784D

Đoạn đường có một đầu ở đường tỉnh 784D, chạy ngang qua địa bàn phía tây bắc của xã Phan.

           Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phan theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

            Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phan. (Nguồn ảnh: Google).  

2. Đường song song với đường số 1

Đoạn đường song song với đường sẽ mở số 1 ở trên, có một đầu ở đường tỉnh 784D.

            Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phan theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

             Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phan. (Nguồn ảnh: Google).  

3. Đường cắt đường tỉnh 784D

Đoạn đường chạy song song với đường sẽ mở số 1 và 2, có một đầu ở đường tỉnh 784D.

             Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phan theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

              Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phan. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)