Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Phước Minh nằm ở phía đông bắc huyện Dương Minh Châu, có vị trí địa lý: Phía đông giáp tỉnh Bình Dương, phía tây giáp xã Phước Ninh và xã Suối Đá, phía nam giáp các xã Bến Củi, Cầu Khởi, Lộc Ninh, phía bắc giáp huyện Tân Châu. Xã Phước Minh có diện tích 54,62 km², dân số năm 2019 là 11.143 người, mật độ dân số đạt 204 người/km². Xã Phước Minh được chia thành 7 ấp: B2, B4, Phước Bình, Phước Lộc, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Nghĩa.

5. Quốc lộ 22C kéo dài

Đoạn đường nối tiếp Quốc lộ 22C, bắc qua kênh Đông.

       Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Minh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

        Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Minh. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)