Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Xã Suối Đá nằm ở phía bắc huyện Dương Minh Châu, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Phước Minh, phía nam giáp thành phố Tây Ninh và các xã Phan, Phước Ninh, phía tây và bắc giáp huyện Tân Châu. Xã Suối Đá có diện tích 126,80 km², dân số năm 2019 là 15.257 người, mật độ dân số đạt 120 người/km². Xã Suối Đá được chia thành 8 ấp: Phước Bình 1, Phước Bình 2, Phước Hòa, Phước Hội, Phước Lợi 1, Phước Lợi 2, Tân Định 1, Tân Định 2.

5. Đường nối đường tỉnh 790B và đường tỉnh 781C

Đoạn đường đi qua đường tỉnh 790B và đường tỉnh 781C.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Đá theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Đá. (Nguồn ảnh: Google).  

6. Đường cắt đường 790 nối dài

Đoạn đường cắt qua đường 790 nối dài.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Đá theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Đá. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)