Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Dương Minh Châu có vị trí địa lý: Phía đông, tây, bắc giáp xã Suối Đá, phía nam giáp xã Suối Đá và xã Phước Ninh. Thị trấn Dương Minh Châu có diện tích 4,97 km², dân số năm 2019 là 6.316 người, mật độ dân số đạt 1.271 người/km². Thị trấn Dương Minh Châu được chia thành 4 khu phố: 1, 2, 3, 4.

1. Đường N7

Đoạn đường bắc qua kênh Bàu Cối, có một đầu ở Quốc lộ 22CC.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Dương Minh Châu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Dương Minh Châu. (Nguồn ảnh: Google).  

2. Đường N5

Đoạn đường chạy gần như song song với đường tỉnh 781, có một đầu ở Quốc lộ 22C, đầu còn lại ở kênh Bàu Cối.

     Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Dương Minh Châu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

       Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Dương Minh Châu. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)