Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Xã Phước Ninh nằm ở trung tâm huyện Dương Minh Châu, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Phước Minh, phía tây giáp xã Phan, phía nam giáp xã Cầu Khởi và xã Chà Là, phía bắc giáp thị trấn Dương Minh Châu và xã Suối Đá. Xã Phước Ninh có diện tích 44,61 km², dân số năm 2019 là 9.265 người, mật độ dân số đạt 208 người/km². Xã Phước Ninh được chia thành 6 ấp: Bàu Dài, Phước An, Phước Hiệp, Phước Hội, Phước Lễ, Phước Tân.

1. Đường tỉnh 781C

Tuyến đường chạy ngang qua địa bàn phía bắc của xã Phước Ninh, bắc qua nhiều con kênh.

        Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

         Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Ninh. (Nguồn ảnh: Google).  

2. Đường chạy song song với kênh T01

Đoạn đường chạy gần như song song với kênh T01, có một đầu ở đường 781C sẽ mở trong tương lai.

         Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

          Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Ninh. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)