Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Bàu Năng nằm ở phía tây huyện Dương Minh Châu, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Chà Là, phía tây giáp thành phố Tây Ninh, phía nam giáp thị xã Hòa Thành, phía bắc giáp thành phố Tây Ninh và xã Phan. Xã Bàu Năng có diện tích 18,02 km², dân số năm 2019 là 19.740 người, mật độ dân số đạt 1.096 người/km². Xã Bàu Năng được chia thành 6 ấp: Ninh An, Ninh Bình, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Ninh Phú, Ninh Thuận.

1. Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía đông nam của xã Bàu Năng, có một đầu ở tỉnh lộ 781 (gần trường Tiểu học Bàu Năng B), cắt qua kênh TN5.

      Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bàu Năng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bàu Năng. (Nguồn ảnh: Google).  

2. Đường Trường Chinh

Đoạn đường có một đầu ở đưởng tỉnh lộ 781 (đoạn gần trường Tiểu học Bàu Năng).

       Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bàu Năng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bàu Năng. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)