Đường sẽ mở ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở thị trấn Diên Khánh theo quy hoạch.

Thị trấn Diên Khánh là đô thị loại IV, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện Diên Khánh. Phía đông thị trấn giáp xã Diên An, phía tây giáp xã Diên Lạc và Diên Sơn, phía nam giáp xã Diên Thạnh, Diên Toàn và phía bắc giáp xã Diên Phú và Diên Điền.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Địa bàn thị trấn có các tuyến giao thông quan trọng gồm Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1C, Đường tỉnh 8,...

Trong tương lai, thị trấn Diên Khánh sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 500 m, đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 188, đường Đồng Khởi và kết thúc ở đường Trần Phú, gần miếu Tam Tòa.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở thị trấn Diên Khánh có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở thị trấn Diên Khánh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa:

Thị trấn Diên Khánh trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 

 

 Bản đồ quy hoạch thị trấn Diên Khánh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường viền màu xanh là đường sẽ mở theo quy hoạch.

 

 

 

Đoạn đường dài khoảng 500 m, có điểm đầu ở khu vực số 188, đường Đồng Khởi và kết thúc ở đường Trần Phú, gần miếu Tam Tòa, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm đường sẽ mở ở thị trấn Diên Khánh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở thị trấn Diên Khánh. TẠI ĐÂY

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Diên Khánh. TẠI ĐÂY