Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Diên Khánh có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Thị trấn Diên Khánh là đô thị loại IV, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện Diên Khánh. Phía đông thị trấn giáp xã Diên An, phía tây giáp xã Diên Lạc và Diên Sơn, phía nam giáp xã Diên Thạnh, Diên Toàn và phía bắc giáp xã Diên Phú và Diên Điền.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Thị trấn có diện tích tự nhiên 395 ha với 5.444 hộ, 19.914 nhân khẩu (số liệu năm 2019), chia địa bàn thành 15 tổ dân phố gồm Đông Môn 1, Đông Môn 2, Đông Môn 3, Đông Môn 4, Dinh Thành 1, Dinh Thành 2, Phan Bội Châu 1, Phan Bội Châu 2, Phú Lộc Đông 1, Phú Lộc Đông 2, Phú Lộc Đông 3, Phú Lộc Tây 1, Phú Lộc Tây 2, Phú Lộc Tây 3 và Phú Lộc Tây 4.

Địa bàn thị trấn có UBND huyện Diên Khánh, Tòa Án Nhân Dân Huyện Diên Khánh, Công an huyện Diên Khánh,...

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất thị trấn Diên Khánh có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Diên Khánh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa:

Thị trấn Diên Khánh trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Diên Khánh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

 Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất thị trấn Diên Khánh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất thị trấn Diên Khánh. TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.