Đất có quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Thị trấn Diên Khánh là đô thị loại IV, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của huyện Diên Khánh. Phía đông thị trấn giáp xã Diên An, phía tây giáp xã Diên Lạc và Diên Sơn, phía nam giáp xã Diên Thạnh, Diên Toàn và phía bắc giáp xã Diên Phú và Diên Điền.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Khánh Hòa

Thị trấn có diện tích tự nhiên 395 ha với 5.444 hộ, 19.914 nhân khẩu (số liệu năm 2019). Địa bàn thị trấn có UBND huyện Diên Khánh, Tòa án Nhân dân Huyện Diên Khánh, Công an huyện Diên Khánh,...

Trên địa bàn thị trấn này hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,… Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về đất có quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh là khu đất nằm gần UBND huyện Diên Khánh về phía đông nam. Khu đất này được quy hoạch làm đất thương mại dịch vụ.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa:

 

Thị trấn Diên Khánh trên bản đồ Google vệ tinh

 

 

 

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Diên Khánh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Khu đất được khoanh tròn màu xanh chính là ví dụ về khu đất được quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh.

 

 

 

 

 Khu đất được khoanh tròn màu xanh là đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

 

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

- Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh. TẠI ĐÂY

- Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Diên Khánh. TẠI ĐÂY