Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Suối Hiệp thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Diên Toàn, phía tây giáp xã Suối Tiên, phía bắc giáp các xã Diên Thạnh, Bình Lộc, phía nam giáp huyện Cam Lâm.

7. Đường song song với Quốc lộ 1A

 Đường song song với Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường kết thúc ở khu vực chợ Hội Xương.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Map).  

8. Đường đi qua sân bóng mini F5 Sports

Đường đi qua sân bóng mini F5 Sports về phía tây có chiều dài khoảng 1,4 km.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY