Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 1.

Xã Diên Lạc thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp thị trấn Diên Khánh, phía đông nam giáp xã Diên Thạnh, phía nam giáp các xã Diên Thạnh, Diên Hòa, phía tây giáp xã Diên Phước, phía bắc giáp xã Diên Sơn.

13. Đường chạy ngang địa bàn xã

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường chạy ngang địa bàn xã có chiều dài khoảng 600 m. Đoạn đường cách đường Đồng Giữa khoảng 350 m về phía nam.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc. (Ảnh chụp từ Google Map). 

14. Đường đi qua Trại tạm giam công an huyện Diên Khánh

Đường đi qua Trại tạm giam công an huyện Diên Khánh về phía tây có chiều dài khoảng 850 m. Đoạn đường có điểm cuối ở đường Cao Bá Quát.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Lạc. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY