Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 1.

Thị trấn Diên Khánh thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp các xã Diên An và Diên Phú, phía tây giáp các xã Diên Lạc, Diên Sơn và Diên Thạnh, phía nam giáp các xã Diên Thạnh và Diên Toàn, phía bắc giáp các xã Diên Điền và Diên Sơn.

16. Đường nối cây xăng Chất Đốt với sân vận động huyện Diên Khánh

Đường nối cây xăng Chất Đốt với sân vận động huyện Diên Khánh có chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 171, đường Lạc Long Quân và kết thúc ở khu vực số 459, đường Chu Văn An.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh. (Ảnh chụp từ Google Map).

17. Đường nối đường Huỳnh Thúc Kháng với đường Chu Văn An

Đường nối đường Huỳnh Thúc Kháng với đường Chu Văn An có chiều dài khoảng 180 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 51-39, đường Huỳnh Thúc Kháng.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh. (Ảnh chụp từ Google Map).

18. Đường nối đường Lạc Long Quân với đường Huỳnh Thúc Kháng

Đường nối đường Lạc Long Quân với đường Huỳnh Thúc Kháng có chiều dài khoảng 120 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 201, đường Lạc Long Quân và kết thúc ở khu vực số 76 - 80, đường Huỳnh Thúc Kháng.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Diên Khánh. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY