Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Ninh An thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp biển Đông (vịnh Vân Phong); phía đông nam giáp xã Ninh Phước; phía tây giáp phường Ninh Diêm; phía nam giáp xã Ninh Phú; phía bắc giáp phường Ninh Hải.

7. Đường đi qua Chùa Viên Ngộ

Đường đi qua Chùa Viên Ngộ về phía nam có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường chạy gần vuông góc với Quốc lộ 1A.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An. (Ảnh chụp màn hình Google).

8. Đường đi qua nghĩa trang Hòn Rọ

 Đường đi qua nghĩa trang Hòn Rọ có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm kết thúc gần CTCP Môi trường Khánh Hòa.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An. (Ảnh chụp màn hình Google).

9. Đường đi qua Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh

 Đường đi qua Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh có chiều dài khoảng 1,7 km. Đoạn đường chạy gần song song với Quộc lộ 1A.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh An trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY