Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Ninh Hải thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp biển Đông;pPhía tây giáp xã Ninh Thọ; phía nam giáp phường Ninh Diêm; phía bắc giáp vịnh Văn Phong.

1. Đường chạy cắt qua khu phức hợp công nghiệp

Đường chạy cắt qua khu phức hợp công nghiệp ở phía bắc địa bàn phường có chiều dài khoảng 2,5 km.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Hải theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hải. (Ảnh chụp màn hình Google).

2. Đường nối tiếp với đường Hồ Xuân Hương

Đường nối tiếp với đường Hồ Xuân Hương có chiều dài khoảng 950 m. Đoạn đường kết thúc ở khu vực Tổ dân phố 9, Đông Cát.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Hải theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hải. (Ảnh chụp màn hình Google).

3. Đường gần song song với đường sẽ mở sổ 2

Đường gần song song với đường sẽ mở sổ 2 có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 455 Hòn Khói.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Hải theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hải. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở phường Ninh Hải trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY