Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 1.

Xã Suối Cát thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp TP. Nha Trang; phía tây giáp huyện Khánh Vĩnh; phía nam giáp xã Suối Tân; phía bắc giáp huyện Diên Khánh.

13. Đường nối đường HL 39 tới đoạn cách đó khoảng 500 m về phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Cát là đường đường HL 39 tới đoạn cách đó khoảng 500 m về phía bắc, có chiều dài khoảng 500 m. Tuyến đường có điểm đầu ở HL 39, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 500 m về phía bắc.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 2.

Đường nối đường HL 39 tới đoạn cách đó khoảng 500 m về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 3.

Đường nối đường HL 39 tới đoạn cách đó khoảng 500 m về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,3 km về phía tây

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Suối Cát là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,3 km về phía tây, có chiều dài khoảng 1,3 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,3 km về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 4.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,3 km về phía tây trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 5.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,3 km về phía tây trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)