Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 1.

Phường Ninh Diêm thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp phường Ninh Thủy; phía tây giáp xã Ninh Thọ; phía nam giáp xã Ninh Phú; phía bắc giáp phường Ninh Hải và xã Ninh Thọ.

1. Đường nối tiếp với Quốc lộ 26B

Đường nối tiếp với Quốc lộ 26B có chiều dài khoảng 1,6 km.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Diêm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Diêm. (Ảnh chụp màn hình Google). 

2. Đường nối đường 652B với đường 26B

Đường nối đường 652B với đường 26B có chiều dài khoảng 2,2 km. Đoạn đường chạy gần vuông góc với đường 652B và sát địa giới phía tây phường.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Diêm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Diêm. (Ảnh chụp màn hình Google). 

3. Đường gần đường 26B

Đường gần đường 26B khoảng 650 m về phía nam có chiều dài khoảng 3 km. Đoạn đường chạy gần song song với đường 26B

   Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Diêm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Diêm. (Ảnh chụp màn hình Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở phường Ninh Diêm trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY