Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Ninh Sim thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Xuân; phía tây giáp xã Ninh Tây; phía nam giáp xã Ninh Xuân; phía bắc giáp xã Ninh Tây.

7. Đường chạy men di tích sân bay Dục Mỹ

Đường chạy men di tích sân bay Dục Mỹ về phía nam có chiều dài khoảng 1,6 km. Đoạn đường cũng đi qua Điểm Thu hộ (Tiền Điện, Nước, WiFi...) tại đường Tập Đoàn 5 và chạy gần song song với Quốc lộ 26.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Sim theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim. (Ảnh chụp màn hình Google). 

8. Đường đi qua Trường Mẫu giáo Ninh Sim

Đường đi qua Trường Mẫu giáo Ninh Sim về phía đông có chiều dài khoảng 350 m. Đoạn đường có một đầu ở khu vực số 28, Quốc lộ 26.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Sim theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim. (Ảnh chụp màn hình Google). 

9. Đường nối Trường THCS Tô Hiến Thành với Nhà máy điện năng lượng mặt trời Ninh Sim - Ninh Xuân

Đường nối Trường THCS Tô Hiến Thành với Nhà máy điện năng lượng mặt trời Ninh Sim - Ninh Xuân có chiều dài khoảng 650 m.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Sim theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sim. (Ảnh chụp màn hình Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Sim trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY