Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Ninh Giang là một phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Phú; phía tây giáp phường Ninh Hiệp; phía nam giáp phường Ninh Hà; phía bắc giáp xã Ninh Phú. Địa bàn phường có tuyến giao thông quan trọng Quốc lộ 1A. Ngoài ra, ngay gần địa giới phía tây phường có Quốc lộ 26 chạy qua.

7.Đường chạy qua gần trường THCS Đào Duy Từ

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía tây của phường Ninh Giang, có một đầu ở gần chùa Hải Tràng, đầu còn lại gần chùa Bảo Phước.

Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Giang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang. (Ảnh chụp màn hình Google).

8.Đường nối tiếp với đường Nguyễn Văn Trỗi 

Đây là đường nối tiếp với đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn gần UBND phường Ninh Giang), cắt qua đường Núi Sầm, đầu còn lại ở gần chùa Địch Quang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Giang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang. (Ảnh chụp màn hình Google).

9.Đường cắt đường Hồ Tùng Mậu

Đoạn đường có một đầu gần chùa Hải Tràng và chạy cắt qua đường Hồ Tùng Mậu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Giang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở phường Ninh Đa trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY