Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Ninh An thuộc thị xã Ninh Hòa, phía đông giáp biển Đông (vịnh Vân Phong), đông nam giáp xã Ninh Phước; Phía tây giáp phường Ninh Diêm; Phía nam giáp xã Ninh Phú; Phía bắc giáp phường Ninh Hải.

4. Đường nối từ đoạn gần trường THCS Phạm Ngũ Lão tới đoạn cách đó khoảng 910 m

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An là đường nối đoạn gần trường THCS Phạm Ngũ Lão tới đoạn cách đó khoảng 910 m, có chiều dài khoảng 910 m. Tuyến đường có điểm đầu ở DT 7, điểm cuối ở đoạn gần trạm y tế xã Ninh An.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối từ đoạn gần trường THCS Phạm Ngũ Lão tới đoạn cách đó khoảng 910 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối từ đoạn gần trường THCS Phạm Ngũ Lão tới đoạn cách đó khoảng 910 m trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường song song với đường Nam Ngọc Sơn

Xã Ninh An là đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Nam Ngọc Sơn, có chiều dài khoảng 110 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 110 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Nam Ngọc Sơn trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Nam Ngọc Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 995 m

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Ninh An là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 995 m, có chiều dài khoảng 995 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 995 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 995 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 995 m trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)