Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Ninh Bình là một xã thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp phường Ninh Hiệp; phía tây giáp xã Ninh Xuân; phía nam giáp xã Ninh Quang; phía bắc giáp xã Ninh Phụng.

1. Đường cao tốc Bắc Nam

Đường cao tốc Bắc Nam sẽ mở, có đoạn đi qua địa bàn phía tây xã với chiều dài khoảng ba km.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Bình. (Ảnh chụp màn hình Google). 

2. Đường đi qua nghĩa trang Ninh Bình

Đoạn đường dài khoảng 280 m, đi qua nghĩa trang Ninh Bình.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Bình. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Bình trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY