Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Ninh Giang là một phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Phú; phía tây giáp phường Ninh Hiệp; phía nam giáp phường Ninh Hà; phía bắc giáp xã Ninh Phú. Địa bàn phường có tuyến giao thông quan trọng Quốc lộ 1A. Ngoài ra, ngay gần địa giới phía tây phường có Quốc lộ 26 chạy qua.

1.Đường vuông góc với Quốc lộ 1A

Đoạn đường chạy gần như vuông góc với Quốc lộ 1A, có một đầu ở Quốc lộ 1A (đoạn gần đầu đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh), đầu còn lại ở gần chùa Long Phước.

Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Giang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang. (Ảnh chụp màn hình Google).

2.Đường chạy dọc qua trung tâm địa bàn phường Ninh Giang

Tuyến đường đi qua chùa Long Phước và đường Hồ Tùng Mậu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Giang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang. (Ảnh chụp màn hình Google).

3.Đường cắt đường Hồ Tùng Mậu

Đoạn đường chạy ngang qua địa bàn phía tây nam của phường Ninh Giang, có một đầu gần chùa Long Phước, đầu còn lại gần UBND phường Ninh Giang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Giang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Giang. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở phường Ninh Đa trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY