Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Ninh Vân là một xã nằm về phía đông nam của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Về ranh giới hành chính, phía bắc của xã Ninh Vân giáp các xã Ninh Phú và Ninh Phước, các phía còn lại giáp biển Đông. Xã Ninh Vân có Đường tỉnh 652D chạy dọc qua địa bàn phía đông và Bến tàu Ninh Vân nằm về phía đông nam của xã.

1. Các đoạn đường song song gần Bãi biển xanh Ninh Vân

 Các đoạn đường song song gần Bãi biển xanh Ninh Vân có chiều dài khoảng 600 m.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Vân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Vân. (Ảnh chụp màn hình Google). 

2. Đường nối đường tỉnh 652D với Bãi biển xanh Ninh Vân 

Đường nối đường tỉnh 652D với khu vực Bãi biển xanh Ninh Vân có chiều dài khoảng một km.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Vân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Vân. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Vân trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY