Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Ninh Phước là một xã thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Xã Ninh Phước với phía đông giáp Biển Đông; phía tây giáp xã Ninh Phú; phía nam giáp xã Ninh Văn; phía bắc giáp Vịnh Văn Phong.

1. Đường đi qua Chi cục Hải quan Vân Phong

Đường đi qua Chi cục Hải quan Vân Phong về phía tây có chiều dài khoảng 1,4 km. Đoạn đường chạy dọc bờ biển.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phước. (Ảnh chụp màn hình Google). 

2. Các đoạn đường vuông góc với đường sẽ mở số 1

 Các đoạn đường vuông góc với đường sẽ mở số 1 có điểm đầu ở đường tỉnh 652D.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Phước. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Phước trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY