Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Ninh Hải thuộc thị xã Ninh Hòa với phía đông giáp biển Đông;pPhía tây giáp xã Ninh Thọ; phía nam giáp phường Ninh Diêm; phía bắc giáp vịnh Văn Phong.

4. Đường nối đường Yết Kiêu với đường Đặng Vinh Hàm

Đường nối đường Yết Kiêu với đường Đặng Vinh Hàm có chiều dài khoảng 300 m.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Hải theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hải. (Ảnh chụp màn hình Google).

5.  Đường vuông góc với đường Hà Huy Tập

Đường vuông góc với đường Hà Huy Tập có chiều dài khoảng 750 m. Đoạn đường có điểm cuối ở khu vực Tổ dân phố 9, đường Hà Huy Tập, thôn Đông Cát.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch phường Ninh Hải theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Hải. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở phường Ninh Hải trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY