Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Suối Tân thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hòa; phía tây giáp xã Suối Cát; phía nam giáp xã Sơn Tân; phía bắc giáp xã Suối Cát.

10. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 365 m về phía đông

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân là đường nối đường QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 365 m về phía đông, có chiều dài khoảng 365 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 365 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối đoạn cây xăng Cường Thịnh tới đoạn cách đó khoảng 440 m về phía đông

Xã Suối Tân có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đoạn cây xăng Cường Thịnh tới đoạn cách đó khoảng 440 m về phía đông, có chiều dài khoảng 440 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 440 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 4.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 5.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối QL 1A đến đoạn cách đó khoảng 255 m về phía đông

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Suối Tân là đường nối QL 1A đến đoạn cách đó khoảng 255 m về phía đông, có chiều dài khoảng 255 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 255 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 2,7 km về phía bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)